Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Golinie Wielkiej położona jest w południowej części  województwa wielkopolskiego,

rok_1945.jpg

powiecie rawickim, w gminie Bojanowo /subregion

– Wał Bojanowski/. Wieś Golina Wielka sąsiaduje z miastem Bojanowo. Pierwszy znany dokument odnoszący się do szkoły w Golinie Wielkiej pochodzi z 23 czerwca 1764 r., a jest nim tak zwany legat albo inaczej zapis pana dziedzicznego Gołaszyna, Bojanowa, Szemzdrowa, Goliny Wielkiej i Pakówki, generała majora koronnego Stefana na Bojanowie, który był jednocześnie fundatorem szkoły.

Poprzedni budynek szkoły zbstara_szkola.jpgudowano w 1818 r., a następnie przebudowano i dobudowano nowy w 1877 r. Obecnie uczniowie pobierają naukę w nowo wybudowanym obiekcie oddanym do użytku w 1999 r. Znajduje się w nim 6 izb klasowych, pracownia komputerowa, biblioteka wraz z czytelnią, sala do gimnastyki, kancelaria dyrektora, niewielka kuchnia, pomieszczenie socjalne, kotłownia, wc. Przy szkole funkcjonuje boisko szkolne i sportowe. 

Od roku szkolnego 1999/2000 do obwodu szkolnego w Golinie Wielkiej dołączono wieś Kawcze. Obecnie do szkoły uczęszcza ponad 150 dzieci. Szkoła zatrudnia 22 nauczycieli, sekretarza, dwie sprzątaczki i konserwatora.