Samorząd uczniowski

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

Małgorzata Skotarek

Beata Demut

Przewodnicząca SU :

Hanna Busza

Skład Samorządu Uczniowskiego:

klasa 4

Maria Pawlak

Maja Kaczmarek

Kinga Rochowska

Mikołaj Cheba

klasa 5

PHanna Busza

Kamila Samol

Urszula Łysikowska

Oskar Straburzyński


klasa 6

Patryk Stróżyk

Michał Jankowiak

Artur Starzyński

Urszula Gil

 

 

 

 

 

 

 Przewodniczącą szkoły jest Hanna Busza, zastępcą Mikołaj Cheba, skarbnikiem Krzysztof Stanisławski.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

  • Dbałość o wystrój szkoły, okolicznościowe gazetki
  • Redagowanie szkolnej gazetki "Gacuś"
  • Przygotowywanie apeli i uroczystości szkolnych
  • Współpraca z nauczycielami uczącymi w szkole
  • Organizowanie dyskotek szkolnych
  • Współpraca ze szkołą partnerską w Toepchin
  • Organizowanie wycieczek szkolnych
  • Rozwijanie zainteresowań uczniów i pasji, zachęcanie do udziału w konkursach
  • Cykl spotkań z absolwentami naszej szkoły
  • Udział w akcjach charytatywnych, zachęcanie do pomocy innym