Podręczniki

Tytuł: Matematyka 5. Podręcznik

Autor: M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Przedmiot: Matematyka