Aktualności

05 stycznia 2021 00:26 | Aktualności

Raport z ankiety online dla rodziców

Drodzy Rodzice,

 

po przeanalizowaniu Państwa odpowiedzi udzielonych w ankiecie online, przedstawiam raport oraz krótkie podsumowanie.

W ankiecie wzięło udział 32 rodziców na 160 dzieci uczęszczających do naszej szkoły. Kilkoro rodziców nie udzieliło odpowiedzi na niektóre pytania, stad zobaczą Państwo w raporcie zwrot: „brak odpowiedzi”.

Generalnie możemy wywnioskować, że w większości biorą Państwo czynny udział w nauce zdalnej pociech oraz wspieracie je rozmowami i pomocą, zarówno w nauce, jak i emocjonalną.

Prawie połowa z Państwa nie odczuwa znacznego zagrożenia z powodu koronawirusa, jednak wielu obawia się go w stopniu dużym. W większości są Państwo zadowoleni z przebiegu nauczania zdalnego, jednak kilkoro z Państwa odczuwa duże niezadowolenie.

Zarówno ze strony nauczycieli, jak i rówieśników nie dostrzegają Państwo przejawów wrogości w stosunku do dzieci, a wręcz przeciwnie, często jest to wsparcie, akceptacja i pomoc.

Nasi uczniowie w pierwszej kolejności zwracają się o pomoc do rodziców, a następnie do grona pedagogicznego: nauczycieli, pedagoga, psychologa.

Znaczna część Państwa nie ma zastrzeżeń do panującego systemu oceniania zachowania, jednak kilkoro bardzo się on nie podoba, nie proponują jednak Państwo żadnych konkretnych rozwiązań tej trudnej dla Państwa sytuacji.

 

Rozumiem, że ankieta online była swego rodzaju wyzwaniem, a i o czas trudno w przedświątecznym zamieszaniu, tym bardziej dziękuję serdecznie za poświęcony czas tym z Państwa, którzy zechcieli podzielić się z nami swoją opinią.

W przypadku kwestii niepodjętych w ankiecie (a które budzą Państwa kontrowersje), bądź w przypadku zastrzeżeń i propozycji lepszych rozwiązań  w związku z systemem oceniania zachowania – serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez stronę internetową szkoły :) ! Wszystkie propozycje i wnioski zostaną wzięte pod uwagę i omówione na spotkaniu Rady Pedagogicznej!

 

Pozdrawiam cieplutko i życzę przyjemnej lektury raportu oraz

Szczęśliwego Nowego Roku 2021 :)

Katarzyna Pawlak-Donke

 

 

Raport z ankiety online  dla rodziców – grudzień 2020

 

Pytanie 1. Czy uważa Pan/Pani, że koronawirus jest dla Państwa zagrożeniem?

dużym  13 uczestników 38 %

niewielkim  14 uczestników  41%

nie jest zagrożeniem  2 uczestników  6%

Bez prób  5 uczestników 15%

 

Pytanie 2. Proszę wybrać określenie, które najlepiej określa Pana/Pani stosunek do nauczania zdalnego ?

jestem bardzo zadowolony 5 uczestników 15%

jestem raczej zadowolony  14 uczestników  41%

jestem raczej niezadowolony  5 uczestników  15%

jestem niezadowolony  4 uczestników  12%

Bez prób 6 uczestników  18%

 

Pytanie 3. W toku nauczania zdalnego Państwa dziecko ...

korzysta z pomocy rodziców  11 uczestników 32%

korzysta z pomocy rodzeństwa 6 uczestników 18%

korzysta z korepetycji 3 uczestników 9%

radzi sobie samo 16 uczestników 47%

nie radzi sobie 1 uczestników 3%

Bez prób  7 uczestników 21%

 

Pytanie 4. Jeśli pomaga Pani swojemu dziecku to w jaki sposób? PYTANIE OTWARTE (pisownia oryginalna)

 

Mówię mojemu dziecku jak poradzić sobie z problemem, gdzie szukać rozwiązania, staram się nauczyć dziecko samodzielności i ponoszenia konsekwencji za swoje czyny

pomagam tylko przy odrabianiu zadań domowych

uczymy się razem i przerabiamy tematy na spr

Pomagam swojemu dziecku np. 1) rozmową 2) przy lekcjach

Pomoc w zrozumieniu bieżącego materiału.

Korepetycje

zadaniach

Nie pomagam

Pocieszam go

w rozwiązywaniu problemów z internetem

Tłumacze, że nie zawsze wszystko wychodzi za pierwszym razem, mobilizuje do podjęcia kolejnych prób.

W zadaniach domowych

Nie muszę pomagać, bo jest samodzielne

Sprawdzam czy ma zrobione wszystkie zadania.

Siedzę z córką i staram się tłumaczyć jak ma z czymś problem, pocieszam i mówię że będzie lepiej następnym razem jak jej coś nie wyjdzie

przepytywaniem dziecka przed sprawdzianem

Rozmowa

pomagam uczyć się dzecku

Tłumaczeniem zagadnień i rozmową

Radzi sobie samodzielnie

Poprzez rozmowy

Dużo więcej czasu musimy poświęcać na wsparcie w zadaniach domowych w celu wytłumaczenia co jest do zrobienia.

Jeśli chodzi o szkołe to pilnuje, żeby wstała na czas na lekcje, a o resztę nie muszę się martwić, bo radzi sobie sama.

wytłumaczenie niektórych zad domowych

Próbuje wytłumaczyć jeśli dziecko o to poprosi

Cały czas z dzieckiem podczas nauki zdalnej

staram sie rozmawiac , tłumaczyc i mobilizować

 

Podsumowując:

Pomoc przy rozwiązywaniu zadań domowych deklaruje: 4 rodziców

Generalnie pomoc w nauce: 11 rodziców

Pomoc poprzez rozmowę i wsparcie, pocieszenie: 12 rodziców

Pomoc poprzez organizacje korepetycji – 1 rodzic

Nie ma potrzeby pomagać, dziecko jest samodzielne: 4 rodziców

Pomoc w rozwiązywaniu problemów z internetem: 1 rodzic

Rodzice, którzy nie udzielili odpowiedzi: 6

 

Pytanie 5. Ile czasu dziennie spędza obecnie Państwa dziecko w internecie?

3 godziny 6 uczestników 18%

4 godziny  4 uczestników  12%

5 godzin  3 uczestników 9%

6 godzin  9 uczestników 26%

więcej niż 6 godzin  9 uczestników  26%

Bez prób  4 uczestników  12%

 

Pytanie 6. W jaki sposób najczęściej Państwa dziecko wykorzystuje obecnie internet? (proszę wybrać max 3 odpowiedzi)

lekcje online i odrabianie prac domowych 27 uczestników  79%

gry 15 uczestników 44%

rozwijanie zainteresowań  9 uczestników 26%

aktywność na portalach społecznościowych i kontakty z innymi  9 uczestników 26%

oglądanie filmów i słuchanie muzyki  14 uczestników 41%

Bez prób 5 uczestników 15%

 

Pytanie 7. Czy Pan/Pani zna zagrożenia dla Państwa dziecka płynące z internetu?

tak, wszystkie 12 uczestników 35%

tak, niektóre 15 uczestników 44%

nie, nie znam 1 uczestników 3%

Bez prób 6 uczestników 18%

 

Pytanie 8. Czy podejmuje Pan/Pani działania, które mają na celu ochronę Państwa dziecka przed zagrożeniami w internecie?

Tak 23 uczestników 68%

Nie 5 uczestników 15%

Bez prób 6 uczestników 18%

 

Pytanie 9. Jak często Pana/Pani dziecko spotyka się obecnie z osamotnieniem i wyobcowaniem ?

bardzo często 3 uczestników 9%

często 1 uczestników 3%

czasami  8 uczestników 24%

raczej rzadko 12 uczestników 35%

nigdy 6 uczestników 18%

Bez prób 5 uczestników 15%

 

Pytanie 10. Jak często Pana/Pani dziecko spotyka się obecnie z życzliwością, zrozumieniem i serdecznością ze strony rówieśników ?

bardzo często  3 uczestników 9%

często  13 uczestników 38%

czasami 9 uczestników 26%

raczej rzadko 4 uczestników 12%

nigdy 0 uczestników 0%

Bez prób 6 uczestników 18%

 

Pytanie 11. Jak często Pana/Pani dziecko spotyka się obecnie z życzliwością, zrozumieniem i serdecznością ze strony nauczycieli ?

bardzo często 6 uczestników 18%

często 16 uczestników 47%

czasami 5 uczestników 15%

raczej rzadko 0 uczestników 0%

nigdy 0 uczestników 0%

Bez prób 7 uczestników 21%

 

Pytanie 12. Jak często Pana/Pani dziecko spotyka się obecnie z agresją, krzykliwością, złośliwością ze strony rówieśników ?

bardzo często 2 uczestników 6%

często 1 uczestników 3%

czasami 9 uczestników 26%

raczej rzadko 11 uczestników 32%

nigdy 6 uczestników 18%

Bez prób 5 uczestników 15%

 

Pytanie 13. Jak często Pana/Pani dziecko spotyka się obecnie z agresją, krzykliwością, złośliwością ze strony nauczycieli?

bardzo często 0 uczestników 0%

często 0 uczestników 0%

czasami 2 uczestników 6%

raczej rzadko 7 uczestników 21%

nigdy 17 uczestników 50%

Bez prób 8 uczestników 24%

 

Pytanie 14. Największy problem w nauczaniu zdalnym sprawia mojemu dziecku ...

zaplanowanie codziennej nauki 5 uczestników 15%

poradzenie sobie ze stresem 11 uczestników 32%

brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielem i rówieśnikami 12 uczestników 35%

problem z koncentracją 10 uczestników 29%

problemy techniczne ze sprzętem 13 uczestników 38%

Bez prób 5 uczestników 15%

 

Pytanie 15. Czego najczęściej (także w nauczaniu stacjonarnym) dotyczą problemy Państwa dziecka?

trudności w nauce 6 uczestników 18%

relacji z rówieśnikami 4 uczestników 12%

nadmiaru obowiązków 9 uczestników 26%

problemów zdrowotnych 2 uczestników 6%

nie radzi sobie jeszcze z emocjami 16 uczestników 47%

Bez prób 5 uczestników 15%

 

 

Pytanie 16. Jak najczęściej reaguje Pana/Pani dziecko w sytuacji trudnej? (proszę wybierać max 2 odpowiedzi)

czuje lęk i strach, poci się 13 uczestników 38%

boli je brzuch i głowa, traci apetyt 11 uczestników 32%

mobilizuje się do działania, szuka pomocy 9 uczestników 26%

staje się agresywny, niemiły, spięty 4 uczestników 12%

nic nie robi, czeka aż minie 2 uczestników 6%

Bez prób 7 uczestników 21%

 

Pytanie 17. Do kogo przede wszystkim zwróciłoby się Pana/ Pani dziecko w trudnej sytuacji Pani/Pana zdaniem ?

do mamy i taty 26 uczestników 76%

do rodzeństwa 4 uczestników 12%

do dziadków 2 uczestników 6%

do przyjaciół 4 uczestników 12%

do nauczycieli / pedagoga / psychologa 7 uczestników 21%

Bez prób 6 uczestników 18%

 

Pytanie 18. Czy Pana/Pani dziecko spotyka się w szkole z postawami szacunku, pomocy, zrozumienia i tolerancji?

bardzo często 8 uczestników 24 %

często 15 uczestników 44%

czasami 6 uczestników 18%

raczej rzadko 0 uczestników 0%

nigdy 0 uczestników 0%

Bez prób 6 uczestników 18%

 

Pytanie 19. Czy Pana/Pani dziecko spotyka się w szkole z postawami agresji, wyśmiewania, plotkowania, braku tolerancji?

bardzo często 2 uczestników 6%

często 1 uczestników 3%

czasami 3 uczestników 9%

raczej rzadko 12 uczestników 35%

nigdy 10 uczestników 29%

Bez prób 6 uczestników 18%

 

Pytanie 20. Proszę ocenić punktowy system oceny z zachowania obowiązujący w naszej szkole. Jaka jest Państwa opinia na ten temat? PYTANIE OTWARTE (pisownia oryginalna)

 

 • Nie jest do końca stosowany. W wielu sytuacjach na lekcjach zdalnych nauczyciel pobłaża dzieciom i jest mało konsekwentny
 • jest ok
 • nie mam zdania na ten temat
 • 9/10
 • System punktowy, w mojej opinii, mobilizuje dziecko do aktywności, zaangażowania się w życie szkoły.
 • Uważam, że to jest dobry sposób na ocenę zachowania uczniów
 • nie podoba mi się ocena
 • Nie mam zastrzeżeń do takiego systemu
 • motywujący dla ucznia
 • nie podoba mi się
 • Nie mam zastrzeżeń do tego systemu.
 • Bardzo dobry pomysł
 • Uważam, że jest dobry
 • Nie mam nic przeciwko punktom.
 • Niemam opinii na ten temat
 • W ogóle nie zgadzam się z systemem oceny z zachowania.
 • Bardzo dobra
 • Niesprawiedliwie dzieci są oceniane. Nie we wszystkich przypadkach ocena jest adekwatna do zachowania
 • Nie mam zdania
 • Ocena bardzo dobra
 • Może tak być, jak dotychczas.
 • dobra
 • 8/10
 • 10/10
 • Dobry
 • myślę, że jest prawidłowy

 

Podsumowując:

Obecnie obowiązujący system oceniania zachowania jest oceniany pozytywnie, bardzo dobrze lub dobrze przez 19 na 32 rodziców, którzy brali udział w ankiecie.

 

Obecnie obowiązujący system oceniania zachowania jest oceniany negatywnie przez  4 na 32 rodziców, którzy brali udział w ankiecie.

 

Rodzice, którzy nie maja zdania na ten temat: 3

Rodzice, którzy nie udzielili odpowiedzi: 6

 

Pytanie 21. Jakie działania w sferze wychowawczo-profilaktycznej powinna podjąć szkoła, aby poprawić dobrostan Państwa dziecka?

 

 • większy kontakt nauczyciel-uczeń, więcej konsekwencji i zrozumienia
 • trudno powiedzieć, najlepszy byłby powrót do normalności....
 • nie wiem
 • Nic bym nie zmieniała, szkoła oferuje sporo zajęć pozalekcyjnych.
 • Szkoła powinna bardziej zwracać uwagę na orzeczenia z PPP
 • niewiem
 • Jak dla mnie wszystko jest idealne
 • nie wiem
 • Aktualnie jest dobrze
 • Powrót do nauczania stacjonarnego
 • Więcej zajęć dodatkowych.
 • Niewiem nie mam zdania na ten temat
 • Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
 • Częściej rozmawiać z dziećmi o różnicach między nimi
 • Nie wiem
 • Mniej zadań domowych.
 • niewiem
 • Nie mam zdania
 • lekcje w szkole z rówieśnikami

 

Podsumowanie:

Zdecydowana większość rodziców nie udzieliła żadnej odpowiedzi lub nie miała zdania na temat potencjalnych zmian, które mogą zostać wprowadzone przez szkołę: 22 na 32.

Liczba rodziców, którzy są zadowoleni z obecnego funkcjonowania szkoły i nie wprowadzaliby generalnie żadnych zmian: 3.

Liczba rodziców, którzy uważają, że  na poprawę sytuacji dzieci wpłynie powrót do nauczania stacjonarnego: 3.

Liczba rodziców, którzy uważają, że powinno być zadawanych mniej zadań domowych: 1.

Liczba rodziców, którzy uważają, że powinno się więcej w szkole rozmawiać z uczniami na temat tolerancji: 1.

Liczba rodziców, którzy uważają, że powinno się bardziej przestrzegać zaleceń PPP: 1.

 

Przeczytano: 49 razy. Wydrukuj|Do góry