Komunikaty

12 grudnia 2019 20:38 | Komunikaty

Turniej Białych Piór

Zapraszamy do udziału w Turnieju Białych Piór, adresowanym do uczniów klas V-VIII. Organizatorem konkursu literackiego jest Młodzieżowy Dom Kultury w Poznaniu. 

Uczestnicy proszeni są o nadesłanie zestawu samodzielnie napisanych tekstów o dowolnej
tematyce w terminie do 13 lutego 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
ul. Droga Dębińska 21
61-555 Poznań
z dopiskiem "Wojewódzki Turniej Białych Piór"

oraz jednocześnie drogą mailową na adres: turniejbialychpior@gmail.com, w tytule wiadomości
wpisując nazwę szkoły. Plik (zapisany w formacie .doc) powinien być zatytułowany imieniem i
nazwiskiem ucznia. Należy przesłać prace każdego uczestnika w oddzielnym pliku. W przypadku
większej liczby uczestników z danej szkoły można przesłać wszystkie prace w jednej wiadomości
mailowej.
 Teksty nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych
konkursach.
 Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie trzy teksty poetyckie lub dwa
teksty prozatorskie. Należy przesłać 3 kopie każdego utworu. Dozwolone jest nadesłanie przez
jednego uczestnika zarówno prac prozatorskich, jak i poezji.

 Maksymalna objętość każdej pracy prozatorskiej to trzy strony maszynopisu – preferowana
czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5.
 Wszystkie teksty należy podpisać w prawym górnym rogu pierwszej strony imieniem
i nazwiskiem, podać nazwę i adres szkoły oraz klasę, imię i nazwisko nauczyciela, a w przypadku
wersji drukowanej dodatkowo opatrzyć pieczątką szkoły. Prosimy także o dopisanie na tekście
jednej z czterech kategorii:

- poezja – grupa młodsza
- proza – grupa młodsza
- poezja – grupa starsza
- proza – grupa starsza

Do kategorii młodszych zalicza się uczniów klas V i VI szkół podstawowych, do grupy starszej młodzież
z klas VII i VIII szkół podstawowych.
 Prace dłuższe niż 1 strona maszynopisu prosimy spiąć zszywkami.
 Każdy uczestnik powinien do zestawu tekstów w wersji drukowanej dołączyć wypełnioną "Kartę
uczestnika".
 Zgłoszenia, które nie spełnią powyższych warunków, nie zostaną zakwalifikowane do udziału w
konkursie.
 Prace konkursowe ocenią jurorzy (poloniści i literaci). Podczas oceny będą brać pod uwagę
poniższe kryteria: twórczy charakter utworu, poziom literacki pracy, poprawność stylistyczną i
językową, samodzielność i oryginalność.
Jurorzy przyznają nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach. Werdykt jury jest ostateczny.
 Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 28 marca 2020 roku. Laureaci będą
powiadomieni i zaproszeni na tydzień przed planowaną imprezą rozdania nagród.
 Do wszystkich szkół, których uczniowie złożyli prace na konkurs, do maja 2020 zostaną rozesłane
tomiki z nagrodzonymi utworami.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne u polonistki. 

Przeczytano: 344 razy. Wydrukuj|Do góry