Komunikaty

21 maja 2020 12:29 | Komunikaty

Wznawiamy funkcjonowanie szkoły

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat o kolejnych etapach stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół oraz wybranych placówek oświatowych.

W związku z powyższym:

  • Od 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Od 25 maja br. – przywracamy dobrowolne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla kl. I – III
  • Od 25 maja br. – uczniowie klasy VIII będą mieli możliwość korzystania z dobrowolnych konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty
  • Od 1 czerwca – uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z dobrowolnych konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły

Osoby zainteresowane powyższymi formami pracy szkoły powinni z 2 dniowym wyprzedzeniem zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły lub u nauczycieli prowadzących i wychowawców w celu prawidłowego przygotowania organizacyjnego szkoły


Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

Przeczytano: 284 razy. Wydrukuj|Do góry